מרצים חוקרים/סטודנטים מחו"ל

מרצים חוקרים/סטודנטים מחו"ל ערכוות עובדים חדשים:ערכת עובד חוקר מחו"ל תשפ"דערכת עובד עוזר הוראה תשפ"דערכת עובד עמית הוראה תשפ"דערכת עובד תלמיד מחקר תשפ"דערכת עובד מורה מן החוץ תשפ"ד

להמשך קריאהמרצים חוקרים/סטודנטים מחו"ל

עובדים לפי שעות – תקופת העסקה – ימי מחלה

 עובדים לפי שעות – תקופת העסקה - ימי מחלה תשלום דמי מחלה: עובד לפי שעות זכאי ל 1.5 ימי מחלה בחודש (סה"כ מכסה של 18 ימי מחלה מצטברים בשנה), זכות הצבירה המקסימאלית…

להמשך קריאהעובדים לפי שעות – תקופת העסקה – ימי מחלה