30-06-2022         6830        Head of the English Unit-EPIC

Description of the positionResponsible for the following academic domains:- Content of the courses.- Qualifications of the teachers.- Students' instruction, progress, and examination.- Development of up-to-date instructional materials.- Write / update…

להמשך קריאה30-06-2022         6830        Head of the English Unit-EPIC

31-07-2022         5322        מרכז/ת המרכז לדימות מוחי MRI ומכונים ומרכזים

תאור התפקיד:* ניהול אדמיניסטרטיבי שוטף של המרכז:- קשר בין רשות המחקר ומרכז דימות MRI- קשר עם מכונים ומרכזים- סיוע בתכנון תקציב המרכז- טיפול בתקציב הפרויקט- ביצוע, מעקב ובקרה- ניהול העברות…

להמשך קריאה31-07-2022         5322        מרכז/ת המרכז לדימות מוחי MRI ומכונים ומרכזים

31-07-2022         5522        עוזר/ת מינהלי/ת לראש החוג לארכיאולוגיה

תאור התפקיד:סיוע לראש החוג ולראש מינהל פקולטהניהול ותפעול מזכירות החוג טיפול במועמדים ובתלמידיםסיוע בתכנון, הפעלה ובקרת תכניות לימודיםסיוע בתכנון הקצאת המשאבים האקדמייםטיפול בתקציבי החוגמתן שירות לסגל האקדמיטיפול בעידוד ההרשמהארגון אירועים,…

להמשך קריאה31-07-2022         5522        עוזר/ת מינהלי/ת לראש החוג לארכיאולוגיה

31-07-2022         900017        יועצת לקויות למידה בחברה הערבית ( העסקה לפי שעות)

תיאור התפקיד: ייעוץ אישי בנושאים אקדמיים לסטודנטים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב חברה הערביתשיחות לקביעת זכאות לאבחוןטיפול בהתאמות בבחינותהעברת סדנאות והדרכה בנושא אסטרטגיות למידהתיווך לחוגים ולמרצים בנוגע לזכויות סטודנטים…

להמשך קריאה31-07-2022         900017        יועצת לקויות למידה בחברה הערבית ( העסקה לפי שעות)

26-07-2022         900019        סיוע מינהלי במזכירות בתוכנית הבינ"ל (העסקה לפי שעות)

תיאור התפקיד:סיוע לראש התוכנית הבינ"ל ביה"ס ומנהלנית ביה"סטיפול במועמדים ותלמידי התוכניתסיוע בתכנון, הפעלה ובקרת תכניות לימודיםטיפול בעידוד ההרשמהטיפול בתהליך האקרדיטציה מול גורמים בארה"ב, כולל כינוס של הועדות השונות לפי דרישת…

להמשך קריאה26-07-2022         900019        סיוע מינהלי במזכירות בתוכנית הבינ"ל (העסקה לפי שעות)

31-07-2022         6322        מיישמ/ת Salesforce

תאור התפקיד:אפיון, פיתוח ותחזוקת תהליכים עסקיים במערכות ה Salesforce בארגוןהרחבת יכולות והטמעת רכיבים נוספים לפי הצורך ב Salesforce Lightning וכן באפליקציות קשורותתמיכה והדרכת משתמשים ביצוע מטלות בהתאם לצרכים משתנים עבודה…

להמשך קריאה31-07-2022         6322        מיישמ/ת Salesforce

31-07-2022         900016        מרכזת לימודי תואר שני בחוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות(העסקה לפי שעות)

תיאור התפקיד:מעקב ודיווח של הליך הגשת הצעות ועבודות תזה עבודה במערכת ה- SAP (מנהל תלמידים) ניהול קשר רציף מול הרשות ללימודים מתקדמיםעבודה מול יו"ר תכנית המוסמך, אחראית מסלול פרויקט, ראש…

להמשך קריאה31-07-2022         900016        מרכזת לימודי תואר שני בחוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות(העסקה לפי שעות)

27-06-2022         6022        יועצ/ת לסטודנטים על הרצף האוטיסטי

תאור התפקיד:בניית התכניתשיווק התכניתמתן מידע למועמדיםהיכרות עם סטודנטים פעיליםטיפול בפניות סטודנטים חדשיםליווי אישי לסטודנטים במהלך לימודיהםבנייה והנחיית קבוצת שוויםריכוז פרויקט החונכות הלימודי והתפקודי/חברתיהשתתפות בעבודת המדור השוטפת ופיתוח מענים נוספיםביצוע מטלות…

להמשך קריאה27-06-2022         6022        יועצ/ת לסטודנטים על הרצף האוטיסטי

21-07-2022         6122        אחראי/ת פרויקטים קהילתיים ותכנית שותפות: אקדמיה-קהילה #

תאור התפקיד:אחריות על תפעול תכניות חברתיות וקהילתיות ועל תכנית שותפות: אקדמיה-קהילה איתור, גיוס, מיון והשמת סטודנטים בתכניות חברתיות וקהילתיות ביחידהאחריות אדמיניסטרטיבית על קורסים משלבי עשייה במסגרת תכנית שותפות: אקדמיה-קהילהיצירת שותפויות…

להמשך קריאה21-07-2022         6122        אחראי/ת פרויקטים קהילתיים ותכנית שותפות: אקדמיה-קהילה #

22-07-2022         900018        מרכז/ת סיומי העסקה (העסקה לפי שעות)

תאור התפקיד:מעקב ובקרה על עובדים מסיימיםטיפול במיצוי זכויותטיפול בתהליך סיום העסקה של סגל מנהלי, אקדמי ושעתיהדרכת היחידות בנושא הליך שימועסיוע בטיפול בפרישה לגמלאותסיוע בפרויקטים בתחום עבודה עפ"י מדיניות האיכות, איכות…

להמשך קריאה22-07-2022         900018        מרכז/ת סיומי העסקה (העסקה לפי שעות)