תנאי העסקה

דפי המידע הם תנאי העסקה של העובד/ת המפורטים בהתאם למסלול העסקתו/ה ודירוגו/ה באוניברסיטה.
תנאי העסקה אלו הינם בהתאם להסכמים הקיבוציים המחייבים בין המוסדות להשכלה גבוהה ובין ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות.
לבירורים ניתן לפנות למחלקה לסגל אקדמי לגב' נורה באטאס, ממונה תחום סגל אקדמי זוטר בדוא"ל : nvozba@univ.haifa.ac.il , טל': 04-8249117.
או לגב' רבקה שקולניק, מרכזת תחום סגל אקדמי זוטר בדוא"ל : rshoklnic@univ.haifa.ac.il  או בטל': 04-8240770.
או לגב' טלי בלגודרסקי, מרכזת תחום סגל אקדמי זוטר בדוא"ל: traizman@univ.haifa.ac.il או בטל': 04-6146254.