תאונת עבודה

פגיעה בעבודה היא פגיעה אשר נגרמת במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה. 
פגיעה בעבודה יכולה להיגרם עקב תאונת עבודה או עקב מחלת מקצוע – מחלה הנגרמת כתוצאה מעיסוק מסוים.
במקרה של תאונה בעבודה, זכאי/ת עובד/ת על פי החוק לדמי פגיעה בעבודה, קצבת נכות, מענק לריפוי, להחלמה ולשיקום רפואי.
במקרה שאירעה תאונה בעבודה, העובד/ת יפנה/ תפנה  למרפאה או לבית חולים בהתאם לצורך, עם טופס הפניה ממרפאת האוניברסיטה או מאגף הביטחון באמצעות תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה (טופס ב/ל 250).

קישור לנוהל טיפול בפגיעות בעבודה או מחלות מקצוע (09-25).

עם שובו/ה של העובד/ת לעבודה, אגף משאבי אנוש יסייע לעובד/ת במילוי והגשת טופס התביעה למוסד לביטוח לאומי.
המוסד לביטוח לאומי יבדוק את התביעה ויקבע אם תוכר כתאונה בעבודה. על העובד/ת או מיופה כוחו להודיע מיידית על תאונת עבודה לאגף משאבי אנוש.

אם הוכרה התביעה כתאונה בעבודה – לא תהיה ההיעדרות מן העבודה על חשבון חופשת מחלה של הנפגע/ת, אלא על חשבון הביטוח הלאומי. האוניברסיטה תשלים את דמי הפגיעה לכדי משכורת מלאה לתקופה של עד 91 ימים מיום התאונה.
בתום 13 שבועות מיום התאונה, אם הוכרה נכות העובד/ת כתוצאה מן הפגיעה, ישלם לו/ה, כאמור, המוסד לביטוח לאומי במישרין קצבה או מענק במסגרת הוראות החוק.

אתר הביטוח הלאומי – אופן הגשת תביעה לדמי פגיעה