שומע חופשי

האוניברסיטה מאפשרת, לכל עובד/ת להשתתף בקורסים המועברים באוניברסיטה כ"שומע/ת חופשי/ה" (ללא חובת הגשת עבודות ובחינות) ובכך ללמוד ולהתפתח!

זכאויות:

עובד/ת מנהלי/ת יכול/ה ללמוד כשומע/ת חופשי/ת בשעות העבודה או מחוצה להן. באשר ללימודים על חשבון שעות העבודה הזכאות היא כדלקמן:

 • עובד/ת בדירוג-דרגה (מח"ר/מיקרוביולוגים-אשר צוברים/ות שעות השתלמות) המועסק/ת במשרה מלאה-
  רשאי/ת ללמוד עד 4 שעות על חשבון המעסיק (בהתאם להיקף המשרה) החל מתום השנה הראשונה לעבודתו/ה.
 • עובד/ת בדירוג-דרגה (מח"ר/מיקרוביולוגים-אשר צוברים/ות שעות השתלמות) המועסק/ת במשרה חלקית-
  רשאי/ת ללמוד על חשבון המעסיק (בהתאם להיקף משרתו/ה) החל מתום השנה הראשונה לעבודתו/ה (כאשר עד 4 שעות הינן למשרד מלאה).
 • עובד/ת בדירוג מינהל במשרה מלאה
  רשאי/ת ללמוד עד 2 שעות על חשבון המעסיק (בהתאם להיקף משרה), ובלבד שהן יהיו השעות הסמוכות לסיום יום העבודה.
 • עובד/ד רשאי/ת ללמוד רק בקורס אשר אינו נלמד בחוג בו הינו/ה עובד/ת.
  יוצאי דופן הינם/ן עובדות ועובדים בדרוג המיקרוביולוגיים – עובדות ועובדים אלה יגישו בקשה מיוחדת (לסגנית ראש אגף משאבי אנוש, גב' שרה גורן-פרידמן)– לאחר קבלת אישור הממונה.
 • יש ללמוד באופן פרונטלי, כשומעים חופשיים, גם בקורסים היברידיים (אשר נלמדים במתכונת מקוונת במקביל ללמידה בכיתה).

על העובדים/ות המעוניינים/ות ללמוד כ"שומעים חופשיים"- למלא  את הטפסים הבאים ולהעבירם לאגף משאבי אנוש, למערך ההדרכה והפיתוח הארגוני:

 טרם תחילת הלימודים:

 1. טופס שומע חופשי בקורסים אקדמיים (ועליו חתימת החוג והממונה)
 2. טופס הצהרה על קריאת הנחיות אלו.
 3. קטלוג הקורס המבוקש.

*יש לשמור עותקים של כל הטפסים.  

במהלך הקורס על העובד/ת:

 1. להחתים כרטיס ביציאה ובחזרה מהקורס – עבור קורסים בשעות העבודה.
 2. להחתים את המרצה על טופס הנוכחות בקורס – עבור כל מפגש.

*במקרה של קורסים מקוונים – ניתן להעביר את אישורי המרצה על הנוכחות באמצעות תכתובת מיילים.

בסיום הקורס על העובד/ת:

להגיש את "מארז" הטפסים (קטלוג, טופס הצהרה, וטופס השומע החופשי עם חתימות החוג והממונה), ובנוסף יש להגיש את דף חתימות הנוכחות.

לתשומת לב: יש להגיש טפסים אלו רק לאחר סיום הסמסטר.

תעודת השתתפות בקורס

בסיום ההשתתפות בקורס ניתן יהיה להנפיק אישור השתתפות בלימודים.

בקורסים המתקיימים בסמסטר א' / ב' – תעודת השתתפות (בהיקף שעות הלימוד בקורס) תונפק למי שנכח במינימום 80% ומינמום של 10 מפגשים (ללא קשר לסיבת ההעדרות).

בקורסים המתקיימים בסמסטר קיץ – תעודת השתתפות (בהיקף שעות הלימוד בקורס) תונפק למי שנכח ב-100% מהשיעורים.

 • לא יינתנו תעודות רטרואקטיביות עבור לימודים כ"שומע חופשי" כעובד/ת לפי שעות.
 • תרגולים אינם חלק מהשעות הנצברות כחלק מהקורס.
 • עקב סיבות בטיחותיות עובד/ת בחופשת מחלה, לא יורשה/תורשה להשתתף בתקופת המחלה כשמוע/ת חופשי/ת.
 • אין אפשרות להשלים שיעורים בקורסים דומים/מקבילים בסמסטר אחר/ בשנה אחרת מזו בה נלמד הקורס עבורו התקבל אישור הלימודים.
 • תעודה תונפק רק לאחר סיום הסמסטר.

לתשומת לב:

השתתפות בשיעורים כ"שומע חופשי" הינה הטבה לעובדים/ות!

ההחלטה של עובד/ת בדבר הגשת תעודת ההשתתפות כשומע/ת חופשי/ת לוועד לגמול הינה על דעת העובד/ת בלבד.

האוניברסיטה אינה חלק מגורמי קבלת ההחלטות בנוגע להכרת קורסים לגמול ואינה יכולה להמליץ בנוגע ללימודים לגמול.

בכל הנוגע לשימוש באישור הלימודים כ"שומע חופשי", להכרה בגמול השתלמות,  יש ליצור קשר עם הועדה לגמול gmulim@histadrut.org.il (ועדה חיצונית ובלתי תלויה שאינה שייכת לאוניברסיטה) .

גמולים

עובדים/ות זכאים/זכאיות לקבל גמול כספי חודשי בגין לימודים על פי קריטריונים שהוכתבו על ידי הועדות לגמול באיגודים המקצועיים:

 1. בדרוג המח"ר / מהנדסים / הנדסאים – ניתן לצבור 2 גמולים  (גמול א' וגמול ב)
  כל גמול מותנה בצבירה של 400 שעות לימוד, בהיקף של 40 שעות לפחות לכל השתלמות ואשר נערכו במהלך 5 השנים האחרונות.
 2. בדרוג המינהל – ניתן לצבור 2 גמולים. היקף שעות הצבירה הוא בהתאם לוותק העובד/ת.

מומלץ להתעדכן, במידע בנוגע לגמולים, באמצעות אתרי ההסתדרות השונים: