קליטת עובד חדש וטפסים שימושיים

ברכות חמות עם תחילת עבודתך כחבר/ת סגל מנהלי באוניברסיטת חיפה ואיחולים לקליטה מהירה ועבודה מעניינית ופורייה.
חברי/ות הסגל של האוניברסיטה מהווים/ות נכס חשוב ומשמעותי לתפקוד האוניברסיטה והשגת יעדיה.

עם קליטתך באוניברסיטת חיפה עלייך למלא "ערכת עובד/ת חדש/ה" הכוללת מידע ומסמכים עבור העסקתך.                                                         
נבקש להקפיד על העברת הערכה המלאה בהקדם האפשרי, בצירוף התעודות והמסמכים הנדרשים.

ניתן למלא את הערכה בטלפון הנייד / מחשב על ידי שימוש בAdobe Reader, שמירת הקובץ בסיום והחזרתו אלינו.

להורדת התוכנה: למחשב / Apple Store / Play Store

לחילופין, אם תעדיפ/י – ניתן להדפיס ולמלא ידנית.

בסיום מילוי הערכה נבקשך להעביר אלינו גם צילומים של המסמכים הבאים:
+ תמונת פספורט עדכנית
+ תעודת זהות כולל ספח (אם מדובר בתעודה ביומטרית – יש לצלם את שני צידי הכרטיס)
+ תעודות על השכלה
+ אישורים ממקומות עבודה קודמים לצרכי חישוב וותק
+ תעודת שחרור מצה"ל (אם רלוונטי)
+ רישיון נהיגה
+ רישיון רכב

טפסי ערכות עובד/ת: (בפורמט המאפשר הקלדה ישירה על גבי הטופס)

+ ערכת קליטה לעובדת חדשה

+ ערכת קליטה לעובד חדש

+ ערכת קליטה לעובדת חדשה בחוזה אישי

+ ערכת קליטה לעובד חדש בחוזה אישי

+ הפניה לבחינת התאמת עובד/ת לעבודתו/ה – קופ"ח לאומית

+ הפניה לבחינת התאמת עובד/ת לעבודתו/ה – קופ"ח מאוחדת

+ הפניה לבחינת התאמת עובד/ת לעבודתו/ה – קופ"ח מכבי

קישורים חשובים נוספים:

+ הפעלת דוא"ל אוניברסיטאי לעובד/ת חדש/ה

+ הנחיות בטיחות לעובד/ת

+ מידע לעובד/ת חדש/ה על ועד ארגון הסגל המנהלי

+ העמותה לסיוע לנזקקים לחברי/ות הסגל המנהלי

בכל שאלה ניתן לפנות למדור השמה והעסקה באגף משאבי אנוש:

סימה בת עמי: sbatami@univ.haifa.ac.il / מיכל מאיו-שפיר:  mmayo@univ.haifa.ac.il / קסניה משה: Kmoshe@univ.haifa.ac.il