קליטה וטפסים שימושיים

ברוכים וברוכות הבאות!אנו שמחים על קליטתך ומאחלים לך המון הצלחה בתפקידך.


קביעת מסלול העסקה עבור עמיתי הוראה/ מורה מן החוץ:

בהתאם להסכמים הקיבוציים המחייבים בין המוסדות להשכלה גבוהה לבין ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות,
ולצורך קביעת מסלול העסקתך באוניברסיטת חיפה, יש למלא טופס ההצהרה מידי שנה ולהחזירו חתום.
לשאלות נוספות ניתן לפנות לגב' נורה באטאס, ממונה תחום סגל אקדמי זוטר בדוא"ל : nvozba@univ.haifa.ac.il , טל': 04-8249117.
או לגב' רבקה שקולניק, מרכזת תחום סגל אקדמי זוטר בדוא"ל : rshoklnic@univ.haifa.ac.il או בטל': 04-8240770.

הטופס מתחדש מידי שנה אקדמית באתר אגף משאבי אנוש.

 

ערכות עובד וטפסים לחברי/ות סגל חדשים/ות:

עם קליטתך באוניברסיטת חיפה עלייך למלא "ערכת עובד/ת חדש/ה" הכוללת מידע ומסמכים עבור העסקתך.
נבקש להקפיד על העברת ערכות מלאות אל היחידה המעסיקה בצירוף תעודות ומסמכים הנדרשים.
לשאלות בנושא מילוי ערכת עובד/ת ניתן לפנות לטלי בלגודרסקי, מרכזת העסקה וזכויות סגל אקדמי, בטל': 04-6146254, 57254 (פנימי),
או בדוא"ל: traizman@univ.haifa.ac.il

טפסי ערכת עובד/ת:  (בפורמט המאפשר הקלדה ישירה על גבי הטופס)

 

טופס נסיעות להחזר הוצאות נסיעה:

לכל כתב מינוי מצורף טופס נסיעות אותו יש למלא ולהעביר ליחידת השכר באמצעות פקס: 8240038-04 או דוא"ל: salary-nes@univ.haifa.ac.il                                 
לנוחיותכם, מצ"ב טופס נסיעות.

כרטיס עובד/ת:

עם קבלת כתב המינוי, ניתן לגשת לבית הדפוס ולהנפיק כרטיס עובד/ת במפעל שיכפול, קומה 0 ,בחניון במגדל אשכול. הכרטיס יימסר במקום.לפרטים נוספים ניתן  לפנות אל מר משה הרוש' בטל' 04-8240937 או בדוא"ל mharush@univ.haifa.ac.il
 

 תווית חניה:

על מנת להסדיר תווית חניה יש לפנות לאגף ביטחון ובטיחות להנפקת תווית חניה (יש צורך להצטייד בהצגת רישיון נהיגה ורישיון רכב).
לחבר/ת סגל ישנה זכאות לפטור מלא מתשלום עבור תווית חנייה.מידע נוסף ניתן למצוא באתר אגף הביטחון והבטיחות, טל': 04-8240360, 04-8240340
 

דוא"ל אלקטרוני:

לקבלת חשבון דוא"ל ניתן לפנות למתאם המחשוב הפקולטה. פרטים על בעל/ת התפקיד ניתן לקבל מעוזר/ת המנהלי/ת של החוג.