פטור משכ"ל

עובד/ת רשאי/ת לקבל פטור משכר לימוד – ללימודי תואר עבורו/ה, עבור בן/בת זוגו/ה ועבור ילדיו/ה בתנאים מסוימים.

זכאויות:

 • חבר/ה סגל מנהלי העובד/ת מעל 3 שנים בחוזה דרוג-דרגה יהיה זכאי/ת לפטור משכר לימוד.
 • עובד/ת בחוזה אישי – זכאי/ת לפטור משכר לימוד על פי תנאי החוזה הייחודי שלו/ה.

להלן עיקרי התנאים:

 • פטור משכל לימוד הינו עד גובה שכר הלימוד הבסיסי בלבד (על פי שכר לימוד אוניברסיטאי).
 • פטור משכ"ל ניתן יחסית להיקף משרה של העובד/ת.
 • פטור ללימודים לתואר יינתן רק לתארים אשר מאושרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג).
 • העובד/ת יכול/ה ללמוד רק באוניברסיטת חיפה ואילו קרוביו/ה, מדרגה ראשונה, יכולים לבחור כל מוסד אקדמי מוכר אחר. למעט מקרים חריגים (כגון, תואר שאינו נלמד באוניברסיטת חיפה, ניגוד עניינים וכו') במקרה זה נדרש אישור מיוחד מראש אגף משאבי אנוש.
 • פטור ניתן אחת לשנה לאדם. כלומר, לא ניתן להגיש בקשה לפטור עבור אותו אדם לכמה מוסדות במקביל באותה השנה או לכמה תארים במקביל.
 • סכום הפטור נזקף כהכנסה החייבת במס.
 • עובד/ת בעל/ת תואר ראשון/שני, המדורג/ת בדירוגים האקדמיים, זכאי/ת ללמוד ע"ח ימי השתלמות (עד 4 שעות לתואר ראשון במשרה מלאה ועד 8 שעות לתואר שני במשרה מלאה בתוכנית מרוכזת) בעת קיום לימודים סדירים בלבד ובכפוף ליתרה העומדת לרשותו. 
 • עבור לימודים ביחידה ללימודי חוץ, זכאים עובדים/ות קבועים/ות ובני משפחותיהם/ן להנחה של 50% משכר הלימוד (קבלת ההטבה תהייה באמצעות פנייה ליחידה ללימודי חוץ).

הגשת בקשה לפטור משכר לימוד:

 • הגשת הבקשה לפטור משכר לימוד תעשה באופן מקוון באמצעות טופס חכם.
 • בזמן הגשת טופס בקשה עבור לימודים חדשים, יש לצרף אישור קבלה ללימודים.

בקשות לפטור משכר לימוד מטופלות על ידי גב' נטע מרסיאנו נחום – מרכזת הדרכה.
לשאלות נוספות בנושא פטור משכ"ל ניתן לפנות לדוא"ל: nmarciano@staff.haifa.ac.il טל': 04-8249846 (פנימי 53846)