עובדים לפי שעות – תקופת העסקה – ימי מחלה

 תשלום דמי מחלה:

 עובד לפי שעות זכאי ל 1.5 ימי מחלה בחודש (סה"כ מכסה של 18 ימי מחלה מצטברים בשנה), זכות הצבירה המקסימאלית של ימי מחלה היא עד 90 יום.

עובדים שנעדרו מעבודתם עקב מחלה למעלה מיום אחד זכאים לתשלום מהמעסיק עבור ימי המחלה.

 תשלום דמי מחלה הינו כדלקמן:

עבור היום הראשון למחלה – אין תשלום.

עבור הימים השני והשלישי למחלה – 50% מהשכר בגין כל יום.

החל מהיום הרביעי למחלה – 100% מהשכר בגין כל יום.

עובד לפי שעות זכאי לתשלום דמי מחלה רק עבור ימי מחלה שחלו בימי עבודה בפועל.

לצורך קבלת התשלום על העובד להעביר אישור מחלה מרופא באמצעות הממונה ביחידה בה הוא מועסק למרכזת העסקה לפי שעות באגף משאבי אנוש או למדור שכר.

אגף משאבי אנוש: כרמית לוי משיח, מייל: clevi@univ.haifa.ac.il טלפון: 04-8240849