שירותי ספרייה ללא תשלום לחברי הסגל

חברי הסגל המנהלי והאקדמי באוניברסיטה זכאים לשירותי ספרייה מלאים ללא תשלום*.

כל השירותים מפורטים באתר הספרייה.

להלן פירוט קצר:

שירותי השאלה – רוב האוסף הספרייתי ניתן להשאלה בהתאם לנהלי ההשאלה של הספרייה.

גישה מרחוק – משאבי הספרייה פתוחים לקהיליית האוניברסיטה גם מרחוק לאחר התחברות.

שירות השאלה בין-ספרייתית השירות מאפשר להזמין ספרים, תזות וסריקות מספריות אחרות בארץ וסריקות מחו"ל  ללא עלות.

יש להצהיר בטופס ההזמנה שמטרת השימוש היא לצרכי מחקר.

שירות סריקת מאמרים ופרקים מתוך ספרים מאוספי הספרייה. בזמן הקורונה השירות ניתן ללא תשלום לקהיליית האוניברסיטה.

סיוע באיתור מידע בימים אלה שירותי הסיוע המידעני ניתנים באופן מקוון בלבד וכוללים סיוע בדוא"ל, בוואטסאפ ובזום.

 

הספרייה מציעה מגוון הדרכות לסגל לשימוש בשירותיה. הדרכות מקוונות והדרכות יעודיות. כמו כן מוצעים שירותי ייעוץ לחוקרים ולאנשי הסגל סיוע בתמיכה בעבודה עם תוכנות לניהול ציטוטיםחישוב מדד Impact Factor, וכן סיוע אישי וליווי מידעני בעבודות מחקר. מוזמנים לעקוב אחר פרסומי הספרייה ולפנות אלינו reference@univ.haifa.ac.il

 

ספריית הילדים והנוער – ספריית הילדים והנוער סגורה כעת לקהל עד להודעה חדשה. באפשרותכם להזמין ספרים מאוסף ספריית הילדים ולקבלם בדלפק ההשאלה.

 

עוד לעיונכם: הנחיות לשימוש בספרייה בזמן הקורונה

 

 

*זכאות חברי סגל לשירותי ספרייה נקבעת עפ"י קובץ הנתונים המועבר לספרייה מאגף משאבי אנוש.

עובדים לפי שעות זכאים לשירותי ספרייה בערבות היחידה בה הם עובדים.  מצורף טופס הסדרת שירותי ספרייה לחברי סגל, עובדים ואורחים.

חברי סגל אקדמי שמעוניינים בשירותי ספרייה לפני כניסת המנוי שלהם לתוקף או אחרי סיומו יוכלו לקבלם בערבות היחידה בה הם עובדים.

מצורף טופס הסדרת שירותי ספרייה לחברי סגל, עובדים ואורחים.

לשאלות ולמידע נוסף מוזמנים לפנות אלינו libmaster@univ.haifa.ac.il