צוות אגף משאבי אנוש

מטה

מר יוני לאופר

ראש אגף משאבי אנוש
דואר אלקטרוני: yonil@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240883 2601/1

נופר

גב' שרה גורן- פרידמן

סגנית ראש אגף משאבי אנוש ומנהלת המחלקה לסגל מנהלי
דואר אלקטרוני: sgoren@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240958 2601/2

נופר

גב' נחמה רוזנפלד

מרכזת מזכירות אגף משאבי אנוש
דואר אלקטרוני: rnehama@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240883 2601