פרישה לגמלאות

תהליך הטיפול

הטיפול בעובד/ת הפורש/ת לגמלאות נעשה כשנה מראש על מנת להשלים נתונים הנדרשים לצורך הזכאות לפרישה בהתאם להסכם.
תישלח הודעה לעובד/ת על מועד פרישתו/ה כשנה מראש בהתאם לשנת הלידה שלו/ה.
כ- 3 חודשים לפני מועד הפרישה תיערך שיחה לצורך קבלת פירוט בנוגע לזכויותיו/ה עם הפרישה.
עובד/ת המבוטח/ת בפנסיה צוברת- יופנה/תופנה לקרן הפנסיה בה מבוטח/ת לצורך בירור הזכויות הפנסיוניות.

לבירורים ניתן לפנות לכתובת המייל:  PRISHA@univ.haifa.ac.il

נוהל זכויות חברי סגל בפרישה לגמלאות

חוברת ידיעון לפורש/ת

קישורים רלוונטיים:

ביטוח לאומי -קצבת זקנה

אתר מס הכנסה (תאומי מס)