מרצים מצטיינים

להלן שמות חברי הסגל הזוטר שנבחרו כמרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשפ"ב
גאים בכם!

פקולטה למדעי החברה:
ד"ר אורן יגודה רוני – חוג לפסיכולוגיה
ד"ר זפקוביץ יעל – חוג למדעי הקוגניציה
ד"ר תורג'מן אסף – ביה"ס למדעי המדינה
ד"ר יובל אדלר שירה – החוג להתפתחות הילד
ד"ר באום דורית – חוג לניהול משאבי טבע וסביבה
ד"ר חלאילה מוחמד – ביה"ס למדעי המדינה

פקולטה למדעי הרווחה והבריאות:
ד"ר בן-עמי יחיאל – חוג לריפוי בעיסוק

ד"ר דודזון שגית – חוג להפרעות בתקשורת
ד"ר וולפין נטע – ביה"ס לעבודה סוציאלית
ד"ר ריאן-גרה נוסייבה – חוג לסיעוד
ד"ר דגן יעקב – חוג לפיזיותרפיה

פקולטה למדעי הרוח:
ד"ר שטמלר יוסף – חוג לתולדות ישראל

ד"ר לויתן יניב – חוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר גלזברג ארז שרון – חוג לאמנות יצירה

פקולטה למשפטים:
ד"ר איש-עם גורביץ מרוה

פקולטה למדעי הטבע:
ד"ר גרין ירון אריה – חוג למדעי הרפואה