מידע למועמדים/ות פנימיים/יות

הנהלת האוניברסיטה מעודדת התפתחות תעסוקתית ורואה באופן מבורך הגשת מועמדות של העובדות והעובדים למשרות המתפנות לשם ניידות תעסוקתית בתוך המערכת.

אגף משאבי אנוש רואה חשיבות רבה בפיתוח ההון האנושי – חברות וחברי הסגל המנהלי של האוניברסיטה.

לניידות עובדים/ות ישנן יתרונות רבים הן לעובדים/ות והן לאוניברסיטה עצמה. ניידות בתוך הארגון עוזרת לשימור הידע הארגוני.

קידום עובד/ת לתפקיד חדש תורם לשביעות רצונו/ה, מחזק את הקשר בינו/ה לבין האוניברסיטה ותורם להתפתחות האישית והמקצועית של העובד/ת.

כיצד מתבצע תהליך הגיוס באוניברסיטה?

בשלב ראשון תפורסם המשרה למשך 7 ימים בקמפוסנט לחברי/ות הסגל המנהלי בלבד.

רשאים/יות להגיש מועמדות חברי/ות הסגל המנהלי במעמד קבוע, זמני ובחוזה דרוג–דרגה, שדרג תפקידם/ן נמוך בעד שני דרגים מהתפקיד המוצע.

כמו כן, נדרש וותק בתפקיד נוכחי של שנתיים לפחות בהגשת מועמדות לתפקידים מוצעים עד דרג 5, וותק של 3 שנים לפחות בתפקיד נוכחי בהגשה לתפקידים מוצעים בדרג 4 ומעלה.

ראיונות למועמדים/ת יתקיימו במספר שלבים: בשלב ראשון יזומנו עובדים/ות במעמד קבוע, זמני וחוזה דירוג-דרגה.

במידה ולא תתבצע בחירה של מועמד/ת, יזומנו בשלב שני, עובדות/ים בחוזים אישיים ובשלב השלישי המשרה תפורסם למועמדות/ים חיצוניות/ים ועובדות/ים המועסקות/ים בהעסקה שעתית.

וועדת הבחירה מורכבת מראש/ת היחידה המגייסת, נציג/ת אגף משאבי אנוש ונציג/ת ועד ארגון הסגל המנהלי.

מצ"ב קישור לנהלים רלוונטיים

1. נוהל השמת עובדים/ות – סגל מנהלי                                 

2. ידיעון הסגל המנהלי

3. נוהל קבלת עובדים/ות למשרות בסגל המנהלי