ידיעון הסגל המנהלי

בידיעון שלפניך מרוכז מידע בסיסי וחיוני על תנאי העסקה, זכויות וחובות של חברי הסגל המנהלי באוניברסיטה.

הידיעון נועד לסייע בידי חברי/ות הסגל להתמצא יותר במגוון הנושאים הנוגעים להם.

המידע בידיעון מתומצת, אך מעודכן ככל האפשר. המידע מציג את עיקרי הדברים באופן בסיסי ואינו בא במקום הסכמים, נהלים והוראות מתחדשות של האוניברסיטה, זכויות עובדי/ות האוניברסיטה וחובותיהם/ן המעוגנים בהסכמי שכר, הוראות ונהלים וכן בחוקי העבודה של מדינת ישראל. תנאי העבודה נתונים, אפוא, לשינויים הכפופים לחידושים במקורות שהוזכרו לעיל. לכן במקום שבו יתגלו חילוקי דעות בקביעת ענייניו/ה של עובד/ת, ויהיה צורך להסתמך על מידע כתוב נפנה אל המסמכים המקוריים.

ידיעון לסגל המנהלי

נשמח לקבל הערות לגבי הידיעון, תוכנו, מבנהו, כמו גם לגבי שיפור בשירותים אחרים, אותם מעניק אגף משאבי אנוש.

                                                                           ב ב ר כ ה,

                                                                      יוני לאופר, ראש אגף משאבי אנוש

                                                                        אוניברסיטת חיפה

*  המידע המצוי בידיעון זה, בחלקו, אינו רלוונטי למועסקים בחוזים אישיים; במידת הצורך ניתן לפנות לממונה על השמה והעסקה לפרטים.