חוזים אישיים

ברוכים וברוכות הבאות!אנו שמחים על קליטתך ומאחלים לך המון הצלחה בתפקידך.

 

ערכות עובד/ת וטפסים לחברי/ות סגל חדשים/ות:

עם קליטתך באוניברסיטת חיפה עליך למלא "ערכת עובד/ת חדש/ה" הכוללת מידע ומסמכים עבור העסקתך.
נבקש להקפיד על העברת ערכות מלאות אל היחידה המעסיקה בצירוף תעודות ומסמכים הנדרשים.
לשאלות בנושא מילוי ערכת עובד/ת ניתן לפנות לטלי בלגודרסקי, מרכזת העסקה וזכויות סגל אקדמי, בטל': 04-6146254, 57254 (פנימי),
או בדוא"ל: traizman@univ.haifa.ac.il

 

טפסי ערכת עובד/ת לשנה"ל תשפ"ד:  (בפורמט המאפשר הקלדה ישירה על גבי הטופס)

להלן הנחיות למילוי מידע בערכות עובד:
יש להוריד את הקובץ של ערכת עובד על שולחן העבודה.
יש למלא את המידע על גבי הטפסים ולשמור את הקובץ.
במידה וקיימת בעיה טכנית במילוי הטפסים, עלייך להתקין תוכנה בשימוש חינמי Adobe Reader ולמלא את הטפסים.
יש להעביר באימייל חוזר אל החוג את הקובץ המלא בצירוף המסמכים הרלוונטיים כמפורט בעמוד הראשון של ערכת עובד.


טופס נסיעות להחזר הוצאות נסיעה:

לכל כתב מינוי מצורף טופס נסיעות אותו יש למלא ולהעביר ליחידת השכר באמצעות פקס: 8240038-04 או דוא"ל: salary-nes@univ.haifa.ac.il                                 
לנוחיותכם, מצ"ב טופס נסיעות.

כרטיס עובד/ת:

עם קבלת כתב המינוי, ניתן לגשת לבית הדפוס ולהנפיק כרטיס עובד/ת במפעל שיכפול, קומה 0 ,בחניון במגדל אשכול. הכרטיס יימסר במקום.לפרטים נוספים ניתן  לפנות אל מר משה הרוש' בטל' 04-8240937 או בדוא"ל mharush@univ.haifa.ac.il
 

 תווית חניה:

על מנת להסדיר תווית חניה יש לפנות לאגף ביטחון ובטיחות להנפקת תווית חניה (יש צורך להצטייד בהצגת רישיון נהיגה ורישיון רכב).
לחבר/ת סגל ישנה זכאות לפטור מלא מתשלום עבור תווית חנייה.מידע נוסף ניתן למצוא באתר אגף הביטחון והבטיחות, טל': 04-8240360, 04-8240340
 

קבלת כתבות דואר אלקטרוני:

לקבלת חשבון דוא"ל ניתן לפנות למתאם המחשוב הפקולטה. פרטים על בעל/ת התפקיד ניתן לקבל מעוזר/ת המנהלי/ת של החוג.