חוזים אישיים

ברוכים וברוכות הבאות!אנו שמחים על קליטתך ומאחלים לך המון הצלחה בתפקידך.

 

ערכות עובד/ת וטפסים לחברי/ות סגל חדשים/ות:

עם קליטתך באוניברסיטת חיפה עליך למלא "ערכת עובד/ת חדש/ה" הכוללת מידע ומסמכים עבור העסקתך.
נבקש להקפיד על העברת ערכות מלאות אל היחידה המעסיקה בצירוף תעודות ומסמכים הנדרשים.
לשאלות בנושא מילוי ערכת עובד/ת ניתן לפנות לטלי בלגודרסקי, מרכזת העסקה וזכויות סגל אקדמי, בטל': 04-6146254, 57254 (פנימי),
או בדוא"ל: traizman@univ.haifa.ac.il

טפסי ערכת עובד/ת לשנה"ל תשפ"ב:  (בפורמט המאפשר הקלדה ישירה על גבי הטופס)


טופס נסיעות להחזר הוצאות נסיעה:

לכל כתב מינוי מצורף טופס נסיעות אותו יש למלא ולהעביר ליחידת השכר באמצעות פקס: 8240038-04 או דוא"ל: salary-nes@univ.haifa.ac.il                                 
לנוחיותכם, מצ"ב טופס נסיעות.

כרטיס עובד/ת:

עם קבלת כתב המינוי, ניתן לגשת לבית הדפוס ולהנפיק כרטיס עובד/ת במפעל שיכפול, קומה 0 ,בחניון במגדל אשכול. הכרטיס יימסר במקום.לפרטים נוספים ניתן  לפנות אל מר משה הרוש' בטל' 04-8240937 או בדוא"ל mharush@univ.haifa.ac.il
 

 תווית חניה:

על מנת להסדיר תווית חניה יש לפנות לאגף ביטחון ובטיחות להנפקת תווית חניה (יש צורך להצטייד בהצגת רישיון נהיגה ורישיון רכב).
לחבר/ת סגל ישנה זכאות לפטור מלא מתשלום עבור תווית חנייה.מידע נוסף ניתן למצוא באתר אגף הביטחון והבטיחות, טל': 04-8240360, 04-8240340
 

קבלת כתבות דואר אלקטרוני:

לקבלת חשבון דוא"ל ניתן לפנות למתאם המחשוב הפקולטה. פרטים על בעל/ת התפקיד ניתן לקבל מעוזר/ת המנהלי/ת של החוג.