חגים

דמי חגים

עובד לפי שעות זכאי לתשלום בגין 9 ימי חג לפי הפירוט דלהלן, וזאת בתנאי שעבד לפחות 3 חודשים לפני החג ובתנאי שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג) אלא בהסכמת הממונה,

ובתנאי שחגים אלה אינם חלים בשבת או ביום שישי (אם במקום העבודה מונהג שבוע עבודה מקוצר).

פרוט מספר הימים לפי חגים:

א. ראש השנה – 2 ימים

ב. יום הכיפורים – 1 יום

ג. סוכות – 2 ימים

ד. פסח – 2 ימים

ה. שבועות – 1 יום

ו. יום העצמאות – 1 יום

 

 עובד שאינו יהודי צריך להודיע למעבידו עבור אילו ימי חג הוא מעדיף לקבל תשלום: חגי ישראל או חגי דתו. להלן פירוט החגים ע"פ הדתות:

מוסלמים:

א. עיד אל פיטר-1 יום

ב. עיד אלעדחא-4 ימים

ג. מוחרם-1 יום

ד. חג הולדת הנביא – 1 יום

סה"כ-7 ימים

נוצרים:

א. חג המולד -2 ימים

ב. ראש השנה הנוצרי – 1 יום

ג. שישי לפני פסחא -1 יום

ד. עליה השמיימה -1 יום

סה"כ – 5 ימים

דרוזים:

א. חג הקורבן -4 ימים

ב. חג הנביא שועייב – 4 ימים

סה"כ – 8 ימים

אגף משאבי אנוש: כרמית לוי משיח, מיילclevi@univ.haifa.ac.il טלפון: 04-8240849