ועד ארגון הסגל המנהלי

ועד ארגון הסגל המנהלי הינו הגוף הנבחר, המייצג בפני ההנהלה את כלל חברי הסגל המנהלי בעניינים שוטפים, כלליים ואישיים הנוגעים לתנאי עבודתם. 

חברי ועד העובדים, הינם עובדי האוניברסיטה אשר נמנים על חברי הסגל המנהלי הנבחרים אחת לארבע שנים, לכהן בוועד העובדים ועושים עבודתם בהתנדבות, כדי להטיב את תנאי העובדים תוך שמירה על ביצוע קיום החוקים והסכמי עבודה.

ועד העובדים משמש בא כוח מוסמך של ההסתדרות החדשה במקרים של סכסוכי עבודה ופועל תחת מרותה בהתאם לחוקת ההסתדרות. ועד העובדים מגן על זכויות העובדים לפי החוק, מקפיד על מימוש זכויותיהם המעוגנות בהסכמי עבודה קיבוציים ומקומיים. הועד משקיע מאמצים רבים בארגון וקיום פעילויות תרבות ורווחה לעובדים ולבני משפחותיהם.

 

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר הבית של ועד ארגון הסגל המנהלי.