ועדות קידום

ועדות לקידום עובדים/ות מתכנסות פעמיים בשנה על מנת לדון בקידום/ן.
לקראת ראש השנה ולקראת פסח נשלחים מכתבי הקידום של עובדי/ות הסגל המנהלי והחלטות הועדה למנהלי/ות היחידות. 
בוועדות השונות נציגים: סגן נשיא ומנכ"ל, סמנכ"לית כספים ובקרה, נציגי אגף משאבי אנוש, נציגי ועד ארגון הסגל המנהלי.

העלאה בדרגה

דרגתו/ה התחילית של עובד/ת תקבע בהתאם לתפקידו/ה, על פי מסגרת מסמך מתח הגמולים ובהתאם לכישוריו/ה האישיים. ועדת הדרגות פועלת על פי ההסכמים הקיבוציים.

עובד/ת יקודמו בדרגה עפ"י הקריטריונים הבאים:

  1. המלצת הממונה לקדמו/ה.
  2. מסגרת מתח הגמולים.
  3. שהייה בדרגה פרק זמן מינימלי.
  4. הערכת עובד/ת חיובית.
  5. הסכמי עבודה קיבוציים ארציים.

פרקי זמן מינימליים לקידום לכל דרגה

פרקי הזמן המינימליים לקידום בדרגה (בהתאם להסכמי השכר הקיימים) כדלקמן:

+ מעבר מדרגה לדרגה בתוך הדרג – שנתיים
+ מעבר  לדרגת שיא בדרג – שלוש שנים
+ עובדים/ות בעלי/ות תואר שני או שלישי שהינו בעל תרומה משמעותית הנדרשת למילוי תפקידם/ן, זכאים/יות לקיצור מחצית הפז"מ המינימלי לשם קידומם/ן בדרגה בתוך מתח הדרגות של תפקידם/ן.
+ לעובדים/ות בעלי/ות תעודה (המותנית בתואר אקדמי ראשון ומשך הלימודים שנתיים לפחות) ולתעודה תרומה משמעותית הנדרשת למילוי תפקידם, יקוצר הפז"מ לצורך עליה מדרגה לדרגה לשני שליש התקופה הקבועה לבעלי/ות תואר ראשון.

 דירוג מיקרוביולוגים וביוכימאים

קידום עובדים/ות בדירוג המיקרוביולוגים והביוכימאים נקבע ע"י כללי הקידום בהתאם להסכם הקיבוצי באמצעות ועדה מקצועית המתכנסת אחת לשנה בהשתתפות: נציג/ות אקדמי מכל יחידה, נציג/ת אגף משאבי אנוש ונציג/ת  ועד ארגון הסגל המנהלי. עפ"י סעיף 2.א.3 להסכם הקיבוצי של דירוג המיקרוביולוגים.

 דרגה אישית

עובד/ת שהגיע/ה לדרגה הגבוהה ביותר במתח הדרגות, זכאי/ת, לאחר שלוש שנים ובהתאם למסמך מתח הגמולים, לקבל באופן אישי דרגה אחת גבוהה יותר (עד לדרגה מקסימלית של 45אישית+ בדירוג המח"ר / מהנדסים / הנדסאים / טכנאים; דרגה 15אישית+ בדירוג המינהל; דרגה א6+ בדירוג מיקרוביולוגים).
ההחלטה מותנית בפז"מ, בהערכת ביצוע חיובית ובהמלצת הממונה.

תוספת שהייה בדרגה

עובד/ת ששהה/תה שלוש שנים בדרגה אישית, יהיה זכאי/ית לתוספת שהייה בדרגה, כפי שנקבע בהסכמים הקיבוציים.

*** הסכם זה אינו חל על עובדים/ות המועסקים/ות בדירוג המיקרוביולוגים.