הסתדרות העובדים

ההסתדרות מטפלת בענייניו המקצועיים והכלכליים של ציבור העובדים והעובדות: התאגדות עובדים/ות וייצוגם/ן אל מול המעסיק, חתימה על הסכמים קיבוציים למען שיפור תנאים והבטחת ביטחון תעסוקתי, קידום זכויות הפנסיה ודאגה לעתידם של העובדים, הנשים והגמלאים ועוד.

ניתן להצטרף להסתדרות בשני אופנים:

תשלום דמי טיפול ארגוני בשיעור 0.75%

תשלום דמי הטיפול הארגוני בגובה % 0.75 מוגדר ומעוגן בחקיקת המגן ובהסכמים קיבוציים כניכויי חובה. ניכוי זה חל על כל עובד/ת המועסק/ת במקום עבודה בו חל הסכם קיבוצי ואשר הסתדרות העובדים הכללית החדשה משמשת כארגון העובדים היציג במקום העבודה המדובר.

תשלום דמי חבר בשיעור 0.90%

תשלום דמי חבר/ה בגובה 0.90% מהשכר מבטיחה את הזכות ליהנות מכלל השירותים וההטבות המוענקים במסגרת החברות בהסתדרות העובדים הכללית החדשה.

הסבר לגבי ההבדלים בין התשלומים הללו ניתן למצוא באתר ההסתדרות כאן.