ארגון סגל אקדמי זוטר

ארגון הסגל האקדמי הזוטר של אוניברסיטת חיפה פועל למען תנאי העבודה וזכויותיהם של חברותיו וחבריו, לשפר את מעמדם בתוך האוניברסיטה ולהגביר את המחויבות האקדמית והכלכלית של אוניברסיטת חיפה כלפיהם. הארגון מייצג את חבריו בפני גורמים שונים באוניברסיטת חיפה ומחוצה לה, מספק להם ייעוץ משפטי ואף ייצוג משפטי במקרה הצורך בנושאים הקשורים לעבודתם במסגרת הסגל האקדמי הזוטר של אוניברסיטת חיפה.                    

כמו כן  הארגון מסייע להם בתחומים נוספים כגון: השגת הנחות קבועות ברשתות שונות, רכישת שוברי הנחה ועוד.

לאתר הבית של ארגון הסגל האקדמי הזוטר.