לתשומת ליבך! הגשת מועמדות למשרה לפי שעות

הרינו להביא לתשומת ליבך כי באוניברסיטת חיפה חל איסור על העסקת קרובי משפחה (בן/בת זוג, הורה, בן/בת, אח אחות, גיס, גיסה, דוד/ה, אחיינ/ית, חותן/ת כלה, נכד/ה. לרבות קרבת משפחה חורגת או כזו הנוצרת עקב אימוץ)