פנסיית נכות

הזכות לפנסיית נכות מוקנית לעובד/ת המבוטח/ת בקרן פנסיה ואשר השלים/ה תקופת הכשרה בהתאם לכללי הקרן.

במקרה של היעדרות מהעבודה העובד/ת יהיה זכאי/ת לקצבת נכות כדלקמן:
+ לעובדים/ות המבוטחים/ות בקרנות הוותיקות – לאחר ניצול כל מכסת ימי המחלה.
+ לעובדים/ות המבוטחים/ות בקרנות החדשות – תקופה בת 90 ימי היעדרות ברציפות.
+ מימוש יציאה לפנסיית נכות בכפוף לתקנון הקרן.