עובדים לפי שעות – תקופת העסקה – מילואים

 מילואים

 כל עובד לפי שעות ששרת במילואים ועבד לפחות 3 חודשים באוניברסיטה,

זכאי לקבלת התגמול על פי כללי המוסד לביטוח לאומי, באמצעות מחלקת השכר באוניברסיטה.

על העובד להעביר את אישור המילואים באמצעות הממונה ביחידה בה הוא מועסק למרכזת העסקה לפי שעות באגף משאבי אנוש או למדור שכר.

הגשת התביעה תבוצע דרך מדור השכר של האוניברסיטה.

אגף משאבי אנוש: כרמית לוי משיח, מייל: clevi@univ.haifa.ac.il טלפון: 04-8240849