נסיעות לחו"ל

עובדים/ות בסגל המנהלי הנדרשים/ות לנסיעה לחו"ל במסגרת עבודתם/ן למטרות הבאות:
+ השתלמות קצרה בנושאים טכניים או מנהליים החיוניים לאוניברסיטה.
+ השתתפות אנשי/נשות מינהל בכירים/ות בכנסים מקצועיים.
+ הכנת סיורים לימודיים וביצועם.
+ פעולות באגודות השוחרים של האוניברסיטה בחו"ל (הן חברי/ות הסגל האקדמי והן הסגל המנהלי).
+ מילוי צרכים מנהליים אחרים של האוניברסיטה.

בטופס הבקשה יש לציין את סכום הנסיעה המבוקש, תוך סימון סוגי ההוצאות וציון באופן ברור את ההוצאות המשולמות ע"י האוניברסיטה (בהתאם להוראות התקשי"ר או עד התקרה לפי תקנות מס הכנסה כנמוך ביניהן, חריגה מהקצובה תלווה בהסבר לחברי הוועדה בעמודות "הערות" וסימון סעיף "מיסים" בטופס הבקשה) .

הערות חשובות למילוי הטופס:
+ יש להגיש את טופס בקשת הנסיעה לפחות חודש מראש.
+ יש לצרף המלצה מנומקת של מנהל/ת היחידה לנסיעה (מעבר לחתימה בטופס עצמו).
+ אישור תקציבי מאגף כספים ובקרה (במידה ומדובר על תקציב מחקר שמנוהל ברשות המחקר יש לבקש גם אישור תקציבי של רשות המחקר) .
+ לוח זמנים של הנסיעה.
+ סילבוס במידה והנסיעה למטרת כנס / השתלמות.
+ הצעת מחיר עבור כרטיס הטיסה ובתי מלון.
+ את סכומי ההוצאות יש לציין במטבע המקורי ולא להמירן לשקלים.
+ יש להקפיד על רישום מדויק ככל האפשר של עלויות הנסיעה, בהתאם להנחיות שניתנו ובכדי להימנע מאישורים נוספים לפני ואחרי הנסיעה.

נוהל נסיעות מינהליות בתפקיד לחו"ל (01-07)