המצטיינות והמצטיינים שלנו תשפ״ב

אוניברסיטת חיפה מעודדת ומוקירה הצטיינות אישית וצוותית ומעלה על נס את הישגי העובדים שהצטיינו בקידום יעדיה ובהשגתם.

הקריטריונים להצטיינות כוללים מקצועיות, יוזמה, שיפורחדשנות, יחסי אנושעבודת צוות ודוגמא אישית.

בחירת המצטיינים/ות נעשית על ידי ועדה המתמנה על ידי מנכ"ל האוניברסיטה.

האוניברסיטה מעניקה למצטיינים/ות הנבחרים/ות הכרה ופרס כספי כהוקרה על ההישגים והמאמץ שלהם/ן.

עוד על תהליך הבחירה ניתן לקרוא בנוהל בחירת עובדים/ות מצטיינים/ות באוניברסיטה.

תשפ"ב:  רינת גלעד, ליאת קרן-סהר, חסאן אבו פארס, ג'ולי ראוטיו בן הרוש, צוות בית מלאכה בניין, צוות תחום יעץ וצוות מחלקת מחסנים ורכב.

לצפייה בסרטון עובדים/ות מצטיינים/ות,  לצפייה בסרטון צוותים מצטיינים

מצטייני שנים קודמות

תשפ״א