קליטה ותנאי העסקה

ברוכים וברוכות הבאות!
אנו שמחים על קליטתך ומאחלים לך המון הצלחה בתפקידך.

ערכות עובד/ת וטפסים לחברי/ות סגל חדשים/ות:

עם קליטתך באוניברסיטת חיפה עלייך למלא "ערכת עובד/ת חדש/ה" הכוללת מידע ומסמכים עבור העסקתך.
נבקש להקפיד על העברת ערכה מלאה אל היחידה המעסיקה בצירוף תעודות ומסמכים הנדרשים.
לשאלות בנושא מילוי ערכת עובד/ת ניתן לפנות לטלי בלגודרסקי, מרכזת העסקה וזכויות סגל אקדמי, בטל': 04-6146254, 57254 (פנימי),
או בדוא"ל: traizman@univ.haifa.ac.il

טפסי ערכת עובד/ת לשנה"ל תשפ"ד:  (בפורמט המאפשר הקלדה ישירה על גבי הטופס)

להלן הנחיות למילוי מידע בערכות עובד:
יש להוריד את הקובץ של ערכת עובד על שולחן העבודה.
יש למלא את המידע על גבי הטפסים ולשמור את הקובץ.
במידה וקיימת בעיה טכנית במילוי הטפסים, עלייך להתקין תוכנה בשימוש חינמי Adobe Reader ולמלא את הטפסים.
יש להעביר באימייל חוזר אל החוג את הקובץ המלא בצירוף המסמכים הרלוונטיים כמפורט בעמוד הראשון של ערכת עובד.

תנאי העסקה למורה מאמן/ת לשנה"ל תשפ"ד

 תנאי העסקה של העובד/ת המפורטים בהתאם למסלול העסקתו/ה ודירוגו/ה באוניברסיטה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש לגב' אירה שלמנזון, ממונה על זכויות ומינויים, סגל אקדמי בדוא"ל: ishlemenz@univ.haifa.ac.il או בטל': 04-8288227