קליטה ותנאי העסקה

ברוכים וברוכות הבאות!
אנו שמחים על קליטתך ומאחלים לך המון הצלחה בתפקידך.

ערכות עובד/ת וטפסים לחברי/ות סגל חדשים/ות:

עם קליטתך באוניברסיטת חיפה עלייך למלא "ערכת עובד/ת חדש/ה" הכוללת מידע ומסמכים עבור העסקתך.
נבקש להקפיד על העברת ערכה מלאה אל היחידה המעסיקה בצירוף תעודות ומסמכים הנדרשים.
לשאלות בנושא מילוי ערכת עובד/ת ניתן לפנות לטלי בלגודרסקי, מרכזת העסקה וזכויות סגל אקדמי, בטל': 04-6146254, 57254 (פנימי),
או בדוא"ל: traizman@univ.haifa.ac.il

טפסי ערכת עובד/ת לשנה"ל תשפ"ב:  (בפורמט המאפשר הקלדה ישירה על גבי הטופס)

תנאי העסקה למורה מאמן/ת לשנה"ל תשפ"ב

 תנאי העסקה של העובד/ת המפורטים בהתאם למסלול העסקתו/ה ודירוגו/ה באוניברסיטה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש לגב' טניה קרפצ'ן- לנדא, ממונה על זכויות ומינויים, סגל אקדמי בדוא"ל: tlanda@univ.haifa.ac.il או בטל': 04-8288227