השתלמויות פנימיות

האוניברסיטה מעוניינת בשיפור וטיוב האיכות המקצועית של העובדים/ות.

לפיכך, האוניברסיטה כמעסיקה מעוניינת ומאפשרת לעובדים/ות לצאת להשתלמויות (בין אם כאלה המתבצעות מחוץ לקמפוס האוניברסיטה והנמל ובין אם על ידי כאלה המתבצעות בשעריה)

השתלמויות בתוך הקמפוס, ביוזמת אגף משאבי אנוש, מכונות: "השתלמויות פנימיות" –

בסיום של שנה"ל נערכת חשיבה באשר להשתלמויות הנדרשות לעובדות ולעובדים, ונבנית תכנית הדרכות לשנה"ל העוקבת.

תכנית ההדרכה לוקחת בחשבון את הנתונים הבאים:

  • קווים מנחים מהנהלת האוניברסיטה.
  • דרישות ובקשות הממונים/ות.
  • מילוי טופס איתור צרכי הדרכה על ידי הממונים/ות (המכיל בתוכו רשימה מומלצת של קורסים ומקום לבקשות יחידתיות).
  • דרישות ובקשות מה"שטח" – על פי צרכים ארגוניים שעלו במהלך השנה"ל, ומשותפים למספר עובדים ועובדות או מספר יחידות (לדוגמא, צורך בקורס שיווק או שירות פנים ארגוני).
  • קורסים שבוצעו במהלך השנה"ל ולהם הייתה תהודה רבה – נוכחות גבוהה, שביעות רצון גבוהה.

על פי תכנית ההדרכה שנבנתה יוצאים אל הפועל קורסים.

לתשומת לב:

אנו עושים את מירב המאמצים לתת מענה, לעובדות והעובדים, באמצעות פתיחת קורסים מגוונים במסגרת ההשתלמויות פנימיות

ההשתתפות בהשתלמויות פנימיות הינה על פי בקשת הממונה. כלומר, הממונה משבצ/ת את עובדיו/ה לקורסים על פי שיקול דעתו/ה.

על עובד/ת שמעוניינ/ת בשיבוץ לקורס כלשהו במסגרת השתלמויות פנימיות (והממונה לא שיבצ/ה אותו/ה מבעוד מועד לקורס) לבקש אישור מהממונה, ולאחריו לפנות לצוות ההדרכה והפיתוח הארגוני. בקשתו/ה תבחן על בסיס מקום פנוי.

לשאלות נוספות בנושא השתלמויות פנימיות יש לפנות למערך ההדרכה והפיתוח הארגוני:

 גב' נטע מרסיאנו נחום, nmarciano@staff.haifa.ac.ilמרכזת הדרכה, טל': 04-8249846 (פנימי 53846)