אוניברסיטת חיפה מקדמת העסקה מגוונת 

קידום העסקה מגוונת  (Workforce Diversity) משמעה שילוב קבוצות המצויות בתת ייצוג בעולם התעסוקה, בהשוואה לשיעורן בחברה הכללית, על רקע מאפיינים כגון מוצא אתני, אמונה דתית, מגבלה, צבע עור, גיל וכיוצ"ב.   בישראל מדובר בעיקר על החברה החרדית, החברה הערבית, קהילת יוצאי אתיופיה, אנשים עם מוגבלות ובני 45 ומעלה. אוכלוסיות אלה, עלולות להיתקל בחסמים המצמצמים את ההזדמנויות הניתנות להן בעולם העבודה.  

אגף משאבי אנוש מזה מספר שנים פועל לצמצום חסמים ולהרחבת ההזדמנויות בהעסקת אוכלוסיות מגוונות – אנו מאמינות/ים כי בנוסף לערך החברתי, העסקה מגוונת תתרום להצלחת אוניברסיטת חיפה בזירה התחרותית של ההשכלה הגבוהה. הגיוון הינו יישום בפועל של חזון הקיימות החברתית של האוניברסיטה.

גיוס וקליטה:   אנו פועלים לאיתור מועמדים/ות מקבוצות מגוונות לאיוש משרות פנויות ע"י קשר שוטף עם עמותות וגופים ייעודיים ופרסום המשרות בקבוצות ייעודיות ברשתות החברתיות.  צוות הגיוס והמראיינים/ות הוכשרו בהקניית מיומנויות לעריכת ראיונות המותאמים תרבותית למועמדות/ים מהקבוצות השונות. מזה שנים מוצב יעד גיוס מגוון ונערכת בקרה שוטפת אחר מידת העמידה ביעד.

הדרכה והכשרה:  אנו עורכים סדנאות והכשרות למנהלים/ות ולעובדים/ות בנושאי הגיוון וההכללה (כגון מיומנויות ריאיון רגיש תרבותית, חניכה חברתית של עובדים/ות חדשים מקבוצות גיוון, תקשורת מסרים מותאמת תרבותית, למידת השפה הערבית וכד') 

גיוון בשטח:  המאמץ לקידום הגיוון הורחב מהמטה (אגף משאבי אנוש) אל השטח בעזרת שני פרוייקטים ייחודיים: פרוייקט יחידות החלוץ ופורום עמיתים;

פרוייקט יחידות חלוץ – פעילות עומק בשתי פקולטות ושני אגפים לגיוון הסגל המנהלי ולקידום תרבות ארגונית מכלילה ביחידה.  הפעילות כללה את הכשרת הצוות בסדנאות בתחום הגיוון, גיוס של עובדות/ים מהחברה הערבית ליחידה,  מפגשי צוות לציון חגים מדתות שונות,  שת"פ עם הדיקנאט במסלול המתמחות/ים ושילוב סטודנטים/יות מהחברה הערבית בהכשרה מעשית ביחידה, סיור וירטואלי לצוות היחידות בג'לג'וליה במסגרת פסטיבל לילות רמאדאן. 

פורום עמיתים – הקמת פורום עובדות/ים מהחברה הערבית ממגוון יחידות ותפקידים בסגל המנהלי, במטרה לסייע ולקחת חלק פעיל בתוכנית העבודה לקידום גיוון והכלה באוניברסיטה. העמיתות/ים זוכות וזוכים לפעילות לפיתוח אישי וקבוצתי כמו גם להשתתפות בהכשרה בתחום הגיוון וההכללה.

גיוון בהיבט של מוגבלויות:  אנו עומדים בקשר שוטף עם עמותות, חברות השמה ואנשי קשר בתחום העובדים עם המוגבלות לאיתור מועמדים/ות עם מוגבלות לאיוש משרות, יצרנו שיתופי פעולה עם גופים ביצירת מסלול להתנסות תעסוקתית לבעלי/ות מוגבלויות המתנדבים/ות ביחידות האוניברסיטה. אנו מטפים באופן שוטף בפניות של חברי/ות סגל עם מוגבלות הנזקקים להתאמות לצורך מילוי תפקידם/ן.

קידום תרבות ארגונית מכלילה בעזרת תקשורת ארגונית

  • פרסום ברכות לחגים מדתות שונות עם סרטוני אנימציה והסבר
  • פרסום תקשורים עם סיפורים אישיים של עובדים/ות על  החוויה האישית  שלהם.ן  בחגים מדתות שונות
  • פרסום תקשור לקידום המודעות לנושא  ביום הגיוון הבינלאומי  בתאריך 21 במאי
  • הרחבת השימוש התלת שפתי בתיקשורים, פרסומים ושילוט


חוה וידנפלד, בתפקידה כאחראית העסקה מגוונת באגף משאבי אנוש, מובילה את הפעילות בתחום זה בשיתוף פעולה עם גורמי חוץ כמיזם קו-אימפקט, מרכז אקורד, מרכז שפיצר, משרד העבודה והרווחה וגורמים רבים נוספים. הפעילויות נעשות תוך שת"פ פורה עם יחידות באוניברסיטה ועם בעלי/ות תפקידים באגף משאבי אנוש.     

יש לך שאלה?  צריכ/ה התאמה בשל מוגבלותך? יש לך הצעה לקידום העסקה מגוונת? מוזמנ/ת לפנות בטל'  048240479  (פנימי 52479)  בדוא"ל: weve@univ.haifa.ac.il