אוניברסיטת חיפה מקדמת העסקה מגוונת 

קידום העסקה מגוונת  (Workforce Diversity) משמעה שילוב קבוצות המצויות בתת ייצוג בעולם התעסוקה, בהשוואה לשיעורן בחברה הכללית, על רקע מאפיינים כגון מוצא אתני, אמונה דתית, מגבלה, צבע עור, גיל וכיוצ"ב.

בישראל מדובר בעיקר על החברה החרדית, החברה הערבית, קהילת יוצאי אתיופיה, אנשים עם מוגבלות ובני 45 ומעלה. אוכלוסיות אלה, עלולות להיתקל בחסמים המצמצמים את ההזדמנויות הניתנות להן בעולם העבודה. 

אגף משאבי אנוש מזה מספר שנים נוקט פעולות לצמצום החסמים ולהרחבת ההזדמנויות לאוכלוסיות מגוונות – אנו מאמינות/ים כי בנוסף לערך החברתי, הגיוון יתרום להצלחת אוניברסיטת חיפה בזירה התחרותית של ההשכלה הגבוהה.

גיוון בתהליך הגיוס והקליטה

הרחבת מגוון המועמדות/ים לאיוש משרות בפרסום חיצוני ע"י פרסום בקבוצות ייעודיות ברשתות החברתיות ופרסום ברשימת תפוצה של גופים ועמותות ייעודיים.
הכשרת מראיינים/ות והקניית מיומנויות לעריכת ראיונות למועמדות/ים מקבוצות גיוון.
הצבת יעדים ועריכת בקרה שוטפת אחר מידת הגיוון בקרב עובדות/ים חדשות/ים הנקלטות/ים לסגל המנהלי.

הדרכה והכשרה 

 • סדנת 'גיוס מגוון' למנהלים/ות ולעובדים/ות המשתתפים/ות בראיונות, להקניית מיומנויות לריאיון מועמדים/ות מאוכלוסיות מגוונות
  סדנת 'קליטה מגוונת' להכשרת עובדים/ות לביצוע חניכה חברתית לעובדים חדשים מקבוצות גיוון.
 • סדנת 'תקשורת מסרים מגוונת' להדרכת עובדות/ים ומנהלות/ים בכתיבת תכנים שיווקיים ומסרים ארגוניים המותאמים לאוכלוסייה מגוונת

  הרחבת הגיוון ביחידות
 • פרוייקט יחידות חלוץ – פעילות עומק בשתי פקולטות ושני אגפים לגיוון הסגל המנהלי ולקידום תרבות ארגונית מכלילה ביחידה; הפעילות כללה: גיוס עובדות/ים מהחברה הערבית ליחידה בהעסקה תקנית ושעתית; סיור וירטואלי בג'לג'וליה במסגרת פסטיבל לילות רמאדאן; מפגשי צוות לציון חגים מדתות שונות; שת"פ עם הדיקנאט במסלול המתמחות/ים; הכשרת הצוות בסדנאות בתחום הגיוון.
 • פורום עמיתים – הקמת פורום עובדות/ים מהחברה הערבית ממגוון יחידות ותפקידים בסגל המנהלי, במטרה לסייע ולקחת חלק פעיל בתוכנית העבודה לקידום גיוון והכלה באוניברסיטה. העמיתות/ים זוכות וזוכים לפעילות לפיתוח אישי וקבוצתי כמו גם להשתתפות בהכשרה בתחום הגיוון וההכללה.

קידום תרבות ארגונית מכלילה

 • פרסום ברכות לחגים מדתות שונות עם סרטוני אנימציה והסבר
 • פרסום החוויה האישית של עובדות ועובדים החוגגים חגים מדתות שונות
 • פרסום תקשור לקידום המודעות לנושא  ביום הגיוון הבינלאומי  בתאריך 21 במאי
 • הרחבת השימוש התלת שפתי בתיקשורים, פרסומים ושילוט

גיוון בהיבט של מוגבלויות 

 • פרסום משרות לאיוש חיצוני לעמותות, חברות השמה ואנשי קשר בתחום העובדים עם המוגבלות
 • שת"פ עם עמותות בהפעלת מסלול התנדבות להתנסות תעסוקתית לבעלי/ות מוגבלויות ביחידות האוניברסיטה 
 • טיפול בהתאמות הנדרשות לחבר/ת סגל בשל מוגבלות/ו לצורך מילוי התפקיד

חוה וידנפלד, בתפקידה כאחראית העסקה מגוונת, מובילה את הפעילות בתחום זה בשיתוף פעולה עם גורמי חוץ כמיזם קו-אימפקט, מרכז אקורד, מרכז שפיצר,
משרד העבודה והרווחה וגורמים נוספים. הפעילויות נעשות בשיתוף יחידות באוניברסיטה כמו גם בעלי/ות תפקידים באגף משאבי אנוש  (צוות מדור השמה וההעסקה, מנהלת תקשורת פנים ארגונית, ממונה על הדרכה ופיתוח ארגוני).

יש לך שאלה?  צריכ/ה התאמה בשל מוגבלותך? יש לך הצעה לקידום העסקה מגוונת? מוזמנ/ת לפנות בטל' 048240479  (פנימי 52479)  בדוא"ל: weve@univ.haifa.ac.il

על קצה המזלג מהעשייה שלנו:

הזמנה לסדנת תקושרת פנים ארגונית מגוונת